Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl
 • *
 • *
 • Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939 r.

  Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939 r.

  Wielkie widowisko historyczne Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939r. w gminie Dąbrówka z okazji 80 rocznicy wybuchu wojny światowej i 100 rocznicy powołania policji państwowej. ( czytaj więcej )
 • Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2021

  Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2021

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 2019/2021, świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 oraz wnioski o świadczenie Dobry Start można składać od dnia 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną oraz od dnia 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną w siedzibie GOPS lub listownie. ( czytaj więcej )
 • GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2019

  GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2019

  W minioną sobotę w Dąbrówce, na boisku piłkarskim, odbyły się gminne zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP gminy Dąbrówka. ( czytaj więcej )
 • Zapraszamy na BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

  Zapraszamy na BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

  Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy, a także osoby spoza gminy do wzięcia udziału w szkoleniach, dzięki którym będzie można poszerzyć swoje kompetencje cyfrowe. W dzisiejszych czasach wszechobecne są e-usługi zarówno w kontaktach z urzędami, służbą zdrowia czy bankowości elektronicznej. Dodatkowo można będzie także dowiedzieć się jak zachowywać się w sieci tzw. kultura w sieci. ( czytaj więcej )

Aktualności (więcej...)

 • Wspólnie aktywizujemy zawodowo

  Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak oraz Wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski podpisali w dniu 11 września 2019 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie kolejną umowę o dofinansowanie, na realizację pierwszego projektu partnerskiego z Gminą Dąbrówka, pn. „Bądźmy aktywni”.
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ROLNEGO

  Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Drewnica, Kolejowa 31, 05-091 Ząbki, tel. 22 781-62-09, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Drewnica (Organizator przetargu). Wykaz oraz szczegółowy opis gruntów stanowiących przedmiot niniejszego przetargu zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 • „Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939 r.”

  Wielkie widowisko historyczne „Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939r.” w gminie Dąbrówka z okazji 80 rocznicy wybuchu wojny światowej i 100 rocznicy powołania policji państwowej.
 • Ruszyła zbiórka pluszaków w ramach akcji "Pomóż się przytulić"

  Przyłączmy się do wspaniałej akcji "Pomóż się przytulić" https://bit.ly/2YUtVwS Jest to akcja zainicjowana przez grupę FB " SOS -Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD" i polega na zbiórce pluszaków dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka z sali wybudzeń. Do akcji dołączył już Wójt Radosław Korzeniewski, Zastępca Dorota Wróbel oraz pracownicy Urzędu.
 • Program „Mój Prąd”

  „Mój Prąd” to nowy program skierowany do gospodarstw domowych korzystających z własnych odnawialnych źródeł energii. Zakłada dofinansowanie do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznych, z górnym limitem 5 tys. złotych
 • Ankieta dotycząca opinii mieszkańców na temat krajobrazu miasta (do prac nad Audytem Krajobrazowym Województwa Mazowieckiego)

  W imieniu Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, uprzejmie prosimy Mieszkańców Gminy Dąbrówka o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczące krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową. Państwa opinia w tej sprawie jest dla nas szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn. Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa dokumencie. Uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres: urzad@dabrowka.net.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2019 r.
 • „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w 2019 roku

  Wójt Gminy Dąbrówka informuje, że ruszył „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska.
 • Trening systemu wykrywania i alarmowania

  Uruchomienie syren nastąpi 1 sierpnia o godzinie 17:00 ze stanowiska PCZK w Wołominie.
 • Program ,,Opieka Wytchnieniowa ''

  specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne lub terapeutyczne), wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki, logopedii lub neurologopedii
 • Informacja o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów dla działek położonych na terenie Gminy Dąbrówka w dniach 19.07-16.09.2019 r.

  Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Wołominie przystąpiło do sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasów dla działek położonych na terenie Gminy Dąbrówka, dla obrębów: Chajęty, Cisie, Guzowatka, Karpin, Ostrówek, Trojany i Zaścienie.

Archiwum aktualności

Polecamy

 • Skansen w Kuligowie nad Bugiem
 • Portal Mapowy
 • Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych
 • wyprawa z natura i kultura
 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka”
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce
 • Przedszkole Samorządowe Pod wesołym Ekoludkiem w Dąbrówce
 • Związek Gmin Wiejskich RP
 • Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński
 • Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych