Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430114 W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBRÓWKA I LASKÓW

Program współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

        
         „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja mająca na celu poprawienie parametrów technicznych drogi poprzez poszerzenie istniejącej jezdni oraz oddzielenie 
     ruchu pieszego od ruchu pojazdów poprzez wybudowanie chodnika współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, 
        operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z
                                    tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
                                                            w tym inwestycji w energie odnawialną i w 
                     oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
                                   Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi na odcinku 2,550 km

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków” 
polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie drogi gminnej uzyskało pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji w kwocie 1.166.424 zł, przy całkowitej wartości projektu 2 414 717,27 zł. 


Strona oglądana 764 razy.