Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430101W W MIEJSCOWOŚCI TROJANY I WSZEBORY

Program współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
                                                                                                                                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu poprawienie parametrów technicznych drogi poprzez poszerzenie istniejącej jezdni oraz oddzielenie ruchu pieszego od ruchu pojazdów poprzez wybudowanie chodnika współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi na odcinku 1,780 km

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory” polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie drogi gminnej uzyskało pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w formie refundacji w kwocie 674.955 zł, przy całkowitej wartości projektu 1.062.720 zł. 


Strona oglądana 775 razy.