Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Instrukcja dotycząca rejestracji w systemie "Centrum Alarmowe SMS" w Gminie Dąbrówka

W SMSach wejściowych nie są brane pod uwagę następujące znaki: /\-:,_=+ [spacja]. Kropka jest kluczowym elementem składni SMSa. Program nie rozróżnia dużych, małych oraz polskich znaków dlatego nie ma znaczenia czy wpiszemy „Dąbrówka” czy „dabrowka”.


Oznaczenia:


  • [kod pocztowy] – może być podany jako 05-252, 05252, 05 254, 05-254, 05254, 05 254
  • [nazwa gminy] – oryginalna nazwa Gminy – Dąbrówka, Dąbrówka, dabrowka, Dabrowka
  • [nazwy grupy] – jest to przeważnie nazwa miejscowości zamieszkania. W przypadku dwuczłonowych nazw należy wybrać jeden z dwóch członów, np.: Działy Czarnowskie - 05-252.dąbrówka.działy lub 05-252.dąbrówka.czarnowskie

Rejestracja:


  • [kod pocztowy].[nazwa gminy].[nazwy grupy] – zapisze do konkretnej miejscowości oraz do grupy SMSy alarmowe
  • [kod pocztowy].[nazwa gminy] – rejestracja tylko do grupy SMSy alarmowe
  • [kod pocztowy] – rejestracja tylko do grupy SMSy Alarmowe

Derejestracja:


  • Nie – usuwanie numeru ze wszystkich organizacji i grup w całym CASMS
  • Nie.[kod pocztowy].[nazwa gminy] – usunięcie ze wszystkich grup w danej gminie
  • Nie.[kod pocztowy].[nazwa gminy].[nazwa grupy] – usunięcie numeru z podanej grupy w danej gminie

Przykładowe SMS-y:


Chajęty 05-252.Dąbrówka.Chajęty
Chruściele 05-252.Dąbrówka.Chruściele
Cisie 05-254.Dąbrówka.Cisie
Czarnów 05-254.Dąbrówka.Czarnów
Dąbrówka 05-252.Dąbrówka.Dąbrówka
Dręszew 05-252.Dąbrówka.Dręszew
Działy Czarnowskie 05-252.Dąbrówka.Działy lub 05-252.dąbrówka.czarnowskie
Guzowatka 05-252.Dąbrówka.Guzowatka
Józefów 05-254.Dąbrówka.Józefów
Karolew 05-252.Dąbrówka.Karolew
Karpin 05-252.Dąbrówka.Karpin
Kołaków 05-252.Dąbrówka.Kołaków
Kowalicha 05-252.Dąbrówka.Kowalicha
Kuligów 05-254.Dąbrówka.Kuligów
Lasków 05-252.Dąbrówka.Lasków
Ludwinów 05-254.Dąbrówka.Ludwinów
Małopole 05-252.Dąbrówka.Małopole
Marianów 05-252.Dąbrówka.Marianów
Ostrówek 05-252.Dąbrówka.Ostrówek
Sokołówek 05-254.Dąbrówka.Sokołówek
Stanisławów 05-252.Dąbrówka.Stanisławów
Stasiopole 05-254.Dąbrówka.Stasiopole
Ślężany 05-252.Dąbrówka.Ślężany
Teodorów 05-254.Dąbrówka.Teodorów
Trojany 05-252.Dąbrówka.Trojany
Wszebory 05-252.Dąbrówka.Wszebory
Zaścienie 05-252.Dąbrówka.Zaścienie
SMSy alarmowe 05-252.Dąbrówka lub 05-254.Dąbrówka
Strona oglądana 3580 razy.