Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMIANY WODODMIERZY W MIEJSCOWOŚCI KULIGÓW

Data: 05.03.2018 r., godz. 07.40
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce uprzejmie informuje, że od dnia 05 marca 2018  realizowany będzie program wymiany istniejących wodomierzy na wodomierze z nakładką radiową, która umożliwia:

-zdalny odczyt stanu zużycia wody w dowolnym terminie,
-kontrolowanie wszelkich prób uszkodzenia wodomierzy takich jak: rejestracja zakłóceń magnetycznych i innych, mechaniczne uszkodzenie obudowy wodomierza i nakładki, wszelkich prób ingerencji w wodomierz i nakładkę.

 Wymiana wodomierzy u odbiorców wody przeprowadzany jest na koszt Zakładu. Wymieniane wodomierze są własnością Zakładu i stanowią jeden z elementów systemu rozliczania zużytej wody.

W celu usprawnienia wymiany i montażu wodomierzy prosimy użytkowników lokali o:
• przygotowanie miejsca wymiany poprzez umożliwienie swobodnego dostępu do wodomierzy w lokalu,
• sprawdzenie, czy osoby wymieniające wodomierze są do tego uprawnione (sprawdzenie upoważniania poświadczonego pieczątką Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce),
• sprawdzenie, czy zostały założone plomby na wodomierzach,
• sprawdzenie, czy dodatkowo dokonano wymiany zaworów kulowych odcinających zasilanie wody (montaż zaworu jest konieczny tylko w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia lub jego braku),
• sprawdzenie, czy zostały odnotowane i spisane przez wymieniającego odczyty stanu zużycia wody na zdemontowanych wodomierzach,
• czytelne potwierdzenie wykonania zlecenia.

  Powodzenie całego programu wymiany wodomierzy uzależnione jest od zainstalowania wodomierzy z nakładką do zdalnego odczytu zużycia wody we wszystkich nieruchomościach w Kuligowie. Dlatego prosimy użytkowników o obecność w dniu wymiany lub kontakt z wykonawcą panem Waldemarem Redlinem (nr tel. 603- 774-539), biurem ZGK (tel. 29 642-82-71, e-mail: zgk@dabrowka.net.pl) w celu umówienia terminu.

Strona oglądana 415 razy.