Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Fałszowano dokumenty urbanistyczne gminy!

Wójt Gminy Dąbrówka dnia 11 grudnia 2014 r. pozyskał informacje o fałszowaniu dokumentów urbanistycznych Gminy Dąbrówka w szczególności Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz wydawanych na jego podstawie dokumentów urzędowych. O uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostały powiadomione odpowiednie organy ścigania.
Ikona
W związku z prowadzonymi czynnościami operacyjnymi Policja wystąpiła do Wójta Gminy Dąbrówka z wnioskiem o zamknięcie Urzędu Gminy w dniu następnym. Policja zabezpieczyła dowody i od poniedziałku 15 grudnia 2014 r. Urząd Gminy jest otwarty w dotychczasowych godzinach. Kilkudniowe opóźnienie w poinformowaniu Państwa o zaistniałej sytuacji spowodowane zostało toczącym się postępowaniem i zobowiązaniem do niewpływania na jego przebieg.

Dokładamy wszelkich starań, aby w możliwie krótkim czasie uporządkować dokumenty planistyczne gminy i wznowić prace urzędu w pełnym zakresie. Jednocześnie zobowiązujemy się podjąć działania, aby zaktualizować dokumenty planistyczne dla całego obszaru Gminy Dąbrówka co przyczyni się do jej dalszego rozwoju.

Przepraszamy Mieszkańców Gminy Dąbrówka za wynikające z zaistniałej sytuacji utrudnienia.

Radosław Korzeniewski
Wójt Gminy Dąbrówka
Strona oglądana 692 razy.