Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

NIELEGALNY POBÓR WODY Z HYDRANTÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Na terenie Gminy Dąbrówka odnotowujemy wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. W większości są to świadome i celowe działania.
IkonaWandale uszkadzają hydranty, łamią zabezpieczenia
antykradzieżowe, doprowadzają do ciągłych wycieków i marnotrawstwa wody.
Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie w sieci
wodociągowej w całej Gminie Dąbrówka, w skrajnych przypadkach może powodować
nawet jej braki. Przyczyną wielu skarg na niedostateczne ciśnienie wody w sieci
jest kradzież wody z hydrantów w danej miejscowości.


W wielu przypadkach zniszczony hydrant staje się
potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej.
Stanowi to ogromne zagrożenia dla zdrowia!


Apelujemy aby nie pozostawać obojętnym na zauważone
przypadki kradzieży wody z hydrantu, prosimy o niezwłoczne informację na
numer (29)
642-82-71 o takich zdarzeniach. Tylko eliminując proceder kradzieży
z  hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla
wszystkich mieszkańców.


NIELEGALNY POBÓR Z HYDRANTU JEST KRADZIEŻĄ WODY !


KRADZIEŻ WODY Z HYDRANTU WPŁYWA NA  OBNIŻENIA
CIŚNIENIA WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ I OKRESOWE JEJ BRAKI W CAŁEJ MIEJSCOWOŚCI !


Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z
prawem (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z  p.  zm.)
grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5.000 zł.„Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6
ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000
zł.”

Strona oglądana 3960 razy.