Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

WARSZTATY DYSKUSYJNE o Warszawskim Transporcie Publicznym

Zarząd Transportu Miejskiego zaprasza mieszkańców Gmin Powiatu Wołomińskiego do udziału w otwartym posiedzeniu Rady Warszawskiego Transportu Publicznego w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 17:00 w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie.
Ikona

Grudniowe spotkanie będzie już czwartym spotkaniem Rady WTP
i ZTM z mieszkańcami Warszawy i aglomeracji warszawskiej. Spotkanie będzie
okazją do przedstawienia opracowanych w ostatnim półroczu dwóch zestawów
Rekomendacji Rady WTP:

•  Przewóz pojazdami WTP rowerów, wózków i innych urządzeń transportu osobistego (UTO).
•   Zasady organizacji i rozwoju układu komunikacyjnego.


Na spotkaniu planowane jest przedstawienie przez ZTM
możliwości realizacji przyjętych Rekomendacji. Jednym z celów spotkania jest,
aby mieszkańcy mogli w bezpośredniej rozmowie z członkami Rady WTP oraz
przedstawicielami ZTM i Biura Polityki Mobilności i Transportu wnieść swoje
uwagi i sugestie w zakresie przedstawionych Rekomendacji i planów realizacji.


Główna część spotkania będzie miała charakter warsztatów
dyskusyjnych z udziałem wszystkich zgromadzonych. Warsztaty te będą skupione na
czterech tematach:

• Jak zachęcać do komunikacji miejskiej – promocja, edukacja?
•Jak prowadzić dialog społeczny, konsultacje z mieszkańcami?
•Jaka aplikacja najlepsza dla pasażerów WTP?
•Jak powinien wyglądać rozkład jazdy na przystankach?
Strona oglądana 185 razy.