Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Relacja ze spotkania w ramach Programu ,, Mój Prąd"

Dnia 17 września o godz. 17.00 odbyło się w naszej gminie spotkanie informacyjne dot. możliwości uzyskania dotacji do 5 tys. zł w ramach Programu „Mój Prąd”
Ikona
Program „Mój Prąd” prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby.

Dofinansowanie w formie dotacji jest możliwe do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór planowany jest od początku 2020 roku.

 Założenia programu dostępne pod linkiem:
http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/Strona oglądana 378 razy.