Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Uroczyste pożegnanie dwojga Urzędników

10 kwietnia br. w Urzędzie Gminy w Dąbrówce odbyła się pożegnanie odchodzących z pracy p. Jolanty Sikorskiej i p. Henryka Kłębka.
Ikona
skromnej ale ważnej uroczystości udział wzięli pracownicy Urzędu i jednostek podległych.
Władze gminy na czele z Wójtem Radosławem Korzeniewskim wręczyły odchodzącym pracownikom kwiaty, a sam Wójt podziękował Im za wieloletnią pracę i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
Odchodząca na emeryturę Pani Jolanta Sikorska, urzędnik z 41-letnim stażem, od 1990 r. (od powstania jednostki) była Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce.
Z kolei Pan Henryk Kłębek przeszedł na rentę. Od 10 lat był pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a wcześniej Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego. Przez wiele lat był nauczycielem Szkoły Podstawowej we Wszeborach a także radnym Gminy Dąbrówka. W swoim wystąpieniu Wójt Radosław Korzeniewski życzył odchodzącym pracownikom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, podkreślając, że p. Sikorska i p. Kłębek na swoich stanowiskach pracy cieszyli się bardzo dobrą opinią i zaufaniem współpracowników. 

"W imieniu własnym, pracowników samorządowych gminy, a także mieszkańców, dziękuję Państwu za wieloletnią pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności"


Wójt Gminy Dąbrówka
Radosław Korzeniewski

Strona oglądana 1859 razy.