Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Biało-czerwona na każdym domu

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie, aby uczcić 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przystąpili do ogólnopolskiego projektu „Szkoła Niepodległej”.
Ikona

Jedno z zadań realizowanego projektu polega na zachęceniu mieszkańców „Małej Ojczyzny” do udekorowania swoich domów flagami z okazji wybranego święta narodowego. W celu zapoznania lokalnej społeczności z założeniami projektu i zachęcenia do wywieszenia flag, zorganizowane zostało w szkole zebranie z radnymi i sołtysami z Ludwinowa, Józefowa oraz Cisia. Podczas spotkania uczniowie przedstawili główne założenia projektu, natomiast radni i sołtysi wyrazili zainteresowanie i postanowili aktywnie włączyć się w realizację zadań. Projekt spotkał się również z zainteresowaniem władz samorządowych Gminy Dąbrówka.  Akcję informacyjną wsparł także ksiądz Edward Kopytko z Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Józefowie, za co serdecznie dziękujemy.
 Działania przyniosły zamierzony efekt, bardzo wielu mieszkańców wyraziło swój patriotyzm i wywiesiło flagi z okazji majowych świąt. Również główne ulice Józefowa i Ludwinowa udekorowane zostały 50 flagami zakupionymi przez Urząd Gminy Dąbrówka.  
Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych działań: Wójtowi Gminy Dąbrówka, Sekretarzowi Gminy, radnym: pani Agnieszce Gryglas i panu Tomaszowi Rasińskiemu oraz wszystkim mieszkańcom naszej „Małej Ojczyzny”, którzy wywiesili flagi. 
Szczególne podziękowania kierujemy do druhów strażaków z OSP Ludwinów- Józefów: pana Tomasza Rasińskiego, pana Roberta Gryglasa, pana Łukasza Pałaszewskiego i pana Łukasza Staśkiewicza za pomoc w zamontowaniu flag na ulicach Józefowa i Ludwinowa.     

Społeczność Szkoły w Józefowie          


Strona oglądana 405 razy.