Gmina D±brówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jeste¶ tutaj:

Główna tre¶ć strony

D±brówka pamięta. Kołaków '44

- W tamt± kwietniow± noc, 73 lata temu z nieba nad Kołakowem przyszedł znak, symbol, cicha nadzieja na to, że dzień wolno¶ci jest już bliski – mówił Radosław Korzeniewski, wójt gminy D±brówka, rozpoczynaj±c obchody rocznicy zrzutu cichociemnych w kołakowskim lesie. - Czekała na nich cała Podziemna Polska i co szczególnie ważne – nasi przodkowie, nasi krewni, mieszkańcy tych okolic.
Ikona
Obchody 73. rocznicy zrzutu cichociemnych, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, zgromadziły w kołakowskim lesie rzesze mieszkańców i go¶ci.  Mimo że impreza trwała do póĽna w nocy jej uczestnicy i go¶cie wytrwali do końca ¶piewaj±c przy ognisku patriotyczne pie¶ni, a na zakończenie podziwiaj±c pokaz laserowy.

W¶ród oficjalnych go¶ci byli m.in.: Łukasz Kudlicki, dyrektor gabinetu politycznego Ministra Mariusza Błaszczaka; płk. Piotr G±stał, były dowódca Jednostki Specjalnej GROM;  Mirosław Widlicki, członek Zarz±du Głównego ¦wiatowego Zwi±zku Żołnierzy Armii Krajowej, a także Piotr U¶ciński, poseł na Sejm RP i wnuk żołnierza AK Mariana Zadróżnego, który w 1944r. w kołakowskim lesie odbierał cichociemnych. Byli także burmistrzowie i radni okolicznych gmin i powiatów, strażacy, sołtysi gminy D±brówka i – przede wszystkim – mieszkańcy gminy, którzy na uroczysto¶ci przyszli całymi rodzinami.

Duchowieństwo reprezentowali ks. prałat Andrzej Legutko, proboszcz parafii z Józefowa oraz ks. proboszcz Zbigniew Kloch z Kuligowa.

Oficjalne delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem upamiętniaj±cym zrzut. 

Organizatorzy postarali się, aby uroczysto¶ć miała bardzo lokalny charakter. Wójt Radosław Korzeniewski w swoim przemówieniu podkre¶lił, że cichociemnych odbierali żołnierze Armii Krajowej – w¶ród nich dziadek posła Piotra U¶cińskiego i obecnego zastępcy wójta Zenona Zadróżnego – mieszkańcy gminy.  W¶ród drzew kołakowskiego lasu rozwieszono zdjęcia z krótkimi biogramami zarówno cichociemnych jak i tych, którzy na nich czekali w kwietniowa noc 1944 roku. Obchody prowadził mieszkaniec gminy, student WAT kpr pchor. Damian Stankiewicz.

Cało¶ć uroczysto¶ci rozgrywała się na kilku polanach lasu. Organizatorzy w umiejętny sposób zaangażowali w uczestnictwo wszystkie pokolenia. Najmłodsi wraz z rodzicami przeżywali duże emocje startuj±c w biegu.
- Każdy poprzez udział w biegu oddaje symbolicznie hołd cichociemnym i żołnierzom Armii Krajowej – mówi Anna Maniecka, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w D±brówce, współorganizatora imprezy. – Nie przyznawali¶my miejsc. Każdy uczestnik otrzymał specjalnie zaprojektowany pami±tkowy medal oraz grę planszow± o tematyce historycznej. Gry ufundował IPN - partner obchodów.

Bardzo widowiskowe skoki spadochronowe wzbudziły powszechny aplauz. Tę czę¶ć obchodów  przygotowali członkowie Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM. Fundacja ta, na czele z prezesem Grzegorzem Wydrowskim, już po raz drugi  bardzo aktywnie wł±czyła się w organizację uroczysto¶ci. 


Strona ogl±dana 932 razy.