Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Podsumowanie inwestycji 2016 r.

Priorytetem działań samorządu w 2016 roku była rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i podniesienie atrakcyjności terenu dla mieszkańców i turystów. Podjęto również działania związane z bieżącym utrzymaniem szkół poprzez prace remontowe.
Ikona
Pierwsze inwestycje 2016 r dotyczyły budowy wodociągu. Dzięki pożyczce uzyskanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się wykonać łącznie 128 przyłączy w dwóch miejscowościach – Ludwinowie i Ostrówku. Dostęp do sieci wodociągowej niesie ze sobą wiele korzyści, dzięki czemu komfort życia wzrasta. Do głównych zalet należy- pewność stałego dostępu do wody (ewentualne awarie i przerwy w dostawie wody zdarzają się bardzo rzadko). Druga ważna sprawa to kwestia przydatności wody do picia. Dostarczana woda jest ciągle monitorowana pod kątem wymogów sanitarnych, zatem nie ma obawy, że nie jest zdatna do spożycia. Łączna wartość prac inwestycji to ok. 1 100 000 zł.

Ubiegły rok był sprzyjający dla prac związanych z budową i modernizacją dróg. Poprawiono warunki na drogach gruntowych na terenie gminy Dąbrówki poprzez konserwację kruszywem betonowym, ceglanym oraz destruktem asfaltowym. Zakończono  również budowę opaski z kostki betonowej wzdłuż drogi gminnej w Małopolu. Łączna wartość prac budowlanych i modernizacyjnych to ok 440 000 zł

Modernizacje dróg dotyczyły również działań związanych z chodnikami dla pieszych. Zakończono budowę i modernizację chodników w Dąbrówce, Wszeborach i Dręszewie 
(w Dręszewie wraz zatoką autobusową) oraz położenie nakładki asfaltowej w miejscowości Chruściele. Łączna wartość prac budowlanych i modernizacyjnych to ok. 700 000 zł

Zakończono budowę 24 szt. przydomowych oczyszczali ścieków na terenie Gminy Dąbrówka. Z projektu skorzystali mieszkańcy Józefowa, Cisia, Kuligowa, Ślężan i Sokołówka. Budowa przydomowej oczyszczali ścieków jest ekologiczną alternatywą dla budowanych do tej pory szamb. Koszty eksploatacji indywidualnej oczyszczalni są stosunkowo niskie w porównaniu do eksploatacji szamba szczelnego. Zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach rozkładają się w niej do postaci prostych związków mineralnych nieszkodliwych dla środowiska. Kolejnymi miejscowościami, w których budowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków  są Ostrówek, Józefów, Kołaków, Ludwinów, Dręszew, Działy Czarnowskie, Teodorów Sokołówek, Chruściele, Kuligów, Cisie. Łączna wartość prac budowlanych to ok. 305 000 zł

Zakupiono fabrycznie nowy samochód ratowniczo gaśniczy wraz z podstawowym wyposażeniem dla OSP w Kuligowie. Samochód jest w pełni dostosowany do różnych warunków terenowych, dzięki czemu jest niezawodny. W grudniu dokonano ostatnich formalności związanych z rejestracją pojazdu oraz wstawieniem go do podziału bojowego dzięki czemu może być dysponowany podczas akcji bojowych. Doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy jest jednym z kluczowych punktów do realizacji w podniesieniu bezpieczeństwa w gminie. Wartość zakupionego samochodu to ok 760 000 zł. Fundusze na zakup samochodu udało się uzyskać od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Wspólnoty Gruntowej Wsi Kuligów.

Zakończono budowę placów zabaw na terenie Gminy Dąbrówka. Place zabaw wykonano w miejscowościach Małopole, Guzowatka, Sokołówek, Zaścienie, Józefów. Łączna wartość zakupionego sprzętu rekreacyjnego to ok 150 000 zł.

W okresie wakacyjnym przeprowadzono szereg remontów mających na celu podniesienie standardu szkół. W każdej szkole przeprowadzono prace konserwatorskie i modernizacyjne, takie jak: wymiana wykładzin podłogowych, malowanie ścian i sufitów, wymiany drzwi wewnętrznych oraz grzejników. Największe zmiany objęły Zespół Szkół w Józefowie gdzie do użytku oddano nowe skrzydło budynku, pozostała część budynku została z kolei poddana pracom remontowym. Łączna wartość prac budowalnych i modernizacyjnych to ok 216 000 zł.

Zakupiono autobus szkolny. Pojazd spełnia obowiązujące normy i standardy do przewozu osób- posiada 59 miejsc siedzących. Zakup nowego autobusu ma zapewnić odpowiednie warunki i większe bezpieczeństwo przewozu dzieci. Wartość inwestycji to ok 144 500 zł

Strona oglądana 1717 razy.