Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - nabór deklaracji udziału w projekcie

Szanowni Mieszkańcy !!! Wójt Gminy Dąbrówka informuje o przedłużeniu terminu składania deklaracji do dnia 20.03.2017 r udziału mieszkańców w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka
Ikona
W 2017 roku deklarację mogą składać mieszkańcy miejscowości Ostrówek, Józefów, Kołaków, Ludwinów, Dręszew, Działy Czarnowskie, Teodorów Sokołówek, Chruściele, Kuligów, Cisie.

W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane wymienionych miejscowości proszone są o wypełnienie i złożenie deklaracji do dnia 20.03.2017 r. w Urzędzie Gminy Dąbrówka  w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Druki deklaracji dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Dąbrówka – parter oraz na stronie internetowej www.dabrowka.net.pl

Jednocześnie informuje, że złożona deklaracja nie jest wiążąca w przypadku gdy na wskazanej działce nie będzie technicznych możliwości  lokalizacji oczyszczalni wynikających z przepisów prawa. O zakwalifikowaniu do Projektu będzie decydowała kolejność złożenia deklaracji.

Projekt skierowany jest wyłącznie do właścicieli nieruchomości zamieszkałej całorocznie oraz posiadających stały meldunek na terenie Gminy Dąbrówka.
Dofinansowanie nie obejmuje budynków mieszkalnych położonych na terenach pod zabudowę letniskową, budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Nieruchomości na obszarze aglomeracji w Krajowym Programie Oczyszczana Ścieków Komunalnych sołectw: Małopole, Karpin, Lasków, Dąbrówka, nieruchomości w miejscowościach Chajęty, Guzowatka, Trojany, Zaścienie w których projektowana będzie kanalizacja sanitarna, nieruchomości w miejscowościach w których nie ma sieci wodociągowej oraz na terenach zalewowych.

Deklaracje złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

W przypadku problemów z wypełnieniem  ww. deklaracji  można uzyskać w pok. Nr 10 lub pod numerem telefonu (29) 642 82 66.
Program będzie realizowany  jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Z-ca Wójta Gminy Dąbrówka
/../ Zenon Zadróżny


Strona oglądana 2541 razy.