Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce

Informuję, że Gmina Dąbrówka zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2016, jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dąbrówce.
Ikona Modernizacja istniejącej oczyszczalni podyktowana jest koniecznością dostosowania jej parametrów pracy do obecnie obowiązujących przepisów i norm w zakresie oczyszczania ścieków, co zostało między innymi potwierdzone zaleceniami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Ponadto do Urzędu Gminy docierają sygnały o uciążliwości wynikającej z pracy oczyszczalni w postaci nieprzyjemnych zapachów. Mając na uwadze komfort mieszkańców jak również poszanowanie środowiska naturalnego, przeanalizowano co jest przyczyną występujących problemów. Ekspertyzy wykazały, że obecnie stosowana technologia oraz urządzenia są przestarzałe i wymagają modernizacji, ponadto oczyszczalnia ścieków pracuje na granicy zaprojektowanych mocy przerobowych, co również jest przyczyną występowania uciążliwości. W związku z powyższym, oprócz modernizacji technologii, konieczne jest zwiększenie mocy przerobowych instalacji. Zaniechanie rozbudowy  spowoduje, że uciążliwości nadal mogą występować jak również w najbliższym czasie nie będzie możliwe podłączanie nowych obiektów do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lasków,Dąbrówka,Karpin oraz Małopole, co istotnie wpłynie na zahamowanie ich rozwoju.
Strona oglądana 2966 razy.