Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nowe możliwości wsparcia finansowego dla mieszkańców obszaru LGD Zalew Zegrzyński

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński podpisała 17 maja 2016 roku umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. LGD Zalew Zegrzyński na realizację strategii otrzymała środki w wysokości 18 milionów złotych - w tym w ramach PROW 11 milionów i PO RYBY 7 milionów.
Ikona Środki te będą przekazywane sukcesywnie w ramach ogłaszanych konkursów
dla beneficjentów, których projekty otrzymają wymaganą ocenę organu decyzyjnego - Rady. Grupami docelowymi, do których trafi wsparcie są: przedsiębiorcy, bezrobotni, kobiety, grupa 50+, podmioty turystyczne, turyści, rolnicy, młodzież, odbiorcy produktów lokalnych, mieszkańcy, sektor rybacki, gminy, powiaty oraz ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, kościoły, grupy defaworyzowane. W ramach realizacji LSR pomoc może być przyznana na operacje w zakresie wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, wzmocnienia atrakcyjności i rewitalizacji obszaru LGD oraz wzmocnienie kapitału społeczności lokalnej. Wszystkie operacje realizowane przez beneficjentów muszą wpisywać się w cele i przedsięwzięcia LSR:
CEL 1. Rozwój gospodarczy obszaru LGD Zalew Zegrzyński.
1.1.1 Praca nad Zalewem.
1.2.1 Gospodarka oparta na wiedzy.
1.3.1 Dobra promocja dźwignią rozwoju.
1.4.1 Marka dla Zalewu.
1.4.2 Infrastruktura dla turystyki.
1.4.3 Inkubatory smaku
CEL 2.  Zrównoważony rozwój sektora rybackiego.
2.1.1 Bliżej klienta.
2.2.1 Nie tylko ryby.
2.3.1 Zalew rybactwem stoi.
CEL 3. Rozwój społeczny obszaru LGD Zalew Zegrzyński.
3.1.1 W jedności siła i ... mądrość.
3.2.1 Więcej niż „sypialnia”.
3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród.
3.4.1 Klucz do potęgi.
3.5.1 Niewykorzystany potencjał.
3.5.2 Zalew empatii.
CEL 4. Zachowanie walorów środowiska obszaru LGD i przeciwdziałanie zmianom klimatu z wykorzystaniem innowacji organizacyjnych i technologicznych.
4.1.1 Cogito ergo sum.
4.2.1 Tylko jeden Zalew.
4.3.1 Tylko jedna Ziemia.
4.4.1 Woda znaczy życie.
Pierwsze konkursy planowane są w IV kwartale 2016 roku.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.lgdzz.pl
Strona oglądana 1896 razy.