Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Inwestycje

W 2015 r. w Gminie Dąbrówka realizowano kilka inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pieszych na drogach. Budowy i remonty infrastruktury drogowej są korelowane z budowami chodników i ciągów pieszo-rowerowych.
Ikona
Zdecydowana większość tegorocznych inwestycji tego typu została zrealizowana ze środków własnych Gminy lub z dofinansowaniem zewnętrznym. Niektóre działania podjęto we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wołominie (które jest zarządcą dróg powiatowych). Współpraca ta zaowocowała zbudowaniem ciągu pieszo-rowerowego w Józefowie oraz budową chodnika w części miejscowości Ludwinów oraz łączącego Ludwinów z Kowalichą. W centralnej części gminy zrealizowano podobną inwestycję, łączącą Małopole z Dąbrówką. Działanie to doprowadziło do zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego w tych miejscowościach (w przeszłości zdarzały się tam wypadki z udziałem pieszych). Przy rosnącym zainteresowaniu aktywnymi formami spędzania wolnego czasu, nowobudowane ciągi komunikacyjne piesze i pieszo-rowerowe poprawiają na terenach gminnych stan istniejącej infrastruktury wykorzystywanej do wypoczynku i rekreacji. Można to łatwo zaobserwować popołudniami i w czasie weekendów, gdy spotykamy coraz więcej osób rekreacyjnie biegających i jeżdżących na rowerach. 

Warto również wspomnieć, że w ramach działań własnych, w bieżącym roku zbudowane zostały chodniki w Dręszewie i Trojanach. Obecnie trwa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Małopolu, w kierunku Karpina. Wszystko wskazuje na to, że prace zostaną ukończone jeszcze w grudniu.  


Strona oglądana 3209 razy.