Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KARPIN – MAŁOPOLE, ETAP II

Pod koniec października 2015 r. został zakończony II etap inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Karpin - Małopole. Droga przed przebudową była w fatalnym stanie i dlatego przeprowadzenie tej inwestycji było jednym z najpilniejszych zadań naszej Gminy.
Ikona


Przebudowa drogi na długości ponad 600 metrów i obszarze 3360 m² obejmowała wykonanie: robót rozbiórkowych, warstwy mrozoochronnej z pospółki, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstw wyrównawczej i ścieralnej z asfaltem. Przebudowa objęła również: połączenie z istniejącymi zjazdami, włączenie na skrzyżowaniu, zbudowanie poboczy z pospółki żwirowej, regulację studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych i gazowych, a także montaż na istniejącym słupie latarni w rejonie skrzyżowania. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu wykonano progi zwalniające i elementy oznakowania.
Całkowity koszt przebudowy wyniósł 145 780 zł, z czego 40 000 zł to uzyskana dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego. 

Strona oglądana 2390 razy.