Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Archiwum aktualności: Wszystkie

Wykaz publikowanych aktualności.
 • Ikona

  Wspólnie aktywizujemy zawodowo

  17.09.2019
  Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak oraz Wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski podpisali w dniu 11 września 2019 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie kolejną umowę o dofinansowanie, na realizację pierwszego projektu partnerskiego z Gminą Dąbrówka, pn. „Bądźmy aktywni”.
 • Ikona

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ROLNEGO

  17.09.2019
  Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Drewnica, Kolejowa 31, 05-091 Ząbki, tel. 22 781-62-09, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Drewnica (Organizator przetargu). Wykaz oraz szczegółowy opis gruntów stanowiących przedmiot niniejszego przetargu zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 • Ikona

  „Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939 r.”

  29.08.2019
  Wielkie widowisko historyczne „Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939r.” w gminie Dąbrówka z okazji 80 rocznicy wybuchu wojny światowej i 100 rocznicy powołania policji państwowej.
 • Ikona

  Ruszyła zbiórka pluszaków w ramach akcji "Pomóż się przytulić"

  12.08.2019
  Przyłączmy się do wspaniałej akcji "Pomóż się przytulić" https://bit.ly/2YUtVwS Jest to akcja zainicjowana przez grupę FB " SOS -Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD" i polega na zbiórce pluszaków dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka z sali wybudzeń. Do akcji dołączył już Wójt Radosław Korzeniewski, Zastępca Dorota Wróbel oraz pracownicy Urzędu.
 • Ikona

  Program „Mój Prąd”

  07.08.2019
  „Mój Prąd” to nowy program skierowany do gospodarstw domowych korzystających z własnych odnawialnych źródeł energii. Zakłada dofinansowanie do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznych, z górnym limitem 5 tys. złotych
 • Ikona

  Ankieta dotycząca opinii mieszkańców na temat krajobrazu miasta (do prac nad Audytem Krajobrazowym Województwa Mazowieckiego)

  06.08.2019
  W imieniu Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, uprzejmie prosimy Mieszkańców Gminy Dąbrówka o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczące krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową. Państwa opinia w tej sprawie jest dla nas szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn. Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa dokumencie. Uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres: urzad@dabrowka.net.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2019 r.
 • Ikona

  „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w 2019 roku

  30.07.2019
  Wójt Gminy Dąbrówka informuje, że ruszył „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska.
 • Ikona

  Trening systemu wykrywania i alarmowania

  30.07.2019
  Uruchomienie syren nastąpi 1 sierpnia o godzinie 17:00 ze stanowiska PCZK w Wołominie.
 • Ikona

  Program ,,Opieka Wytchnieniowa ''

  26.07.2019
  specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne lub terapeutyczne), wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki, logopedii lub neurologopedii
 • Ikona

  Informacja o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów dla działek położonych na terenie Gminy Dąbrówka w dniach 19.07-16.09.2019 r.

  23.07.2019
  Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Wołominie przystąpiło do sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasów dla działek położonych na terenie Gminy Dąbrówka, dla obrębów: Chajęty, Cisie, Guzowatka, Karpin, Ostrówek, Trojany i Zaścienie.
Strona oglądana 158554 razy.