Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

INFORMACJA O FINANSOWANIU ELEKTRONICZNEGO ZNAKOWANIA, STERYLIZACJI I KASTRACJI PSÓW

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z wejściem w życie Uchwały Nr  XXV/192/2017 Rady Gminy Dąbrówka  z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrówka w 2017 roku”, uprzejmie informujemy, że  można składać  wnioski na zabiegi sterylizacji i  kastracji psów wraz z elektronicznym znakowaniem psów. O sfinansowanie powyższych zabiegów mogą ubiegać się osoby, które są zameldowane i na stałe zamieszkują teren Gminy Dąbrówka,  które posiadają aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie. Ponadto informujemy, że jeden właściciel może ubiegać się o sfinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji u maksymalnie 2 szt. psów.

Zabiegi finansowanie  są w 100% ceny zawartej w umowie z  Lecznicą Weterynaryjną całodobową PHU Balbina Beata Spruch, ul. Krasiczyńska 11 lok. 20, 032-379 Warszawa z siedzibą w Wołominie przy ul. Piłsudskiego 38, 05-200 Wołomin.

Akcja powyższa jest prowadzona do czasu wyczerpania środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu, lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Kościuszki 14 w Dąbrówce.

Kontakt w sprawie wypełniania wniosków:
1. Referat Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
Tel. 29 642 82 81Strona oglądana 800 razy.